Menu Close

Korupcijos prevencija

PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

Apie korupciją galite informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti:

• raštu;
• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir

poilsio dienomis);
• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;

• elektronine forma, užpildę pranešimą.

Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje – http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie- korupcija/praneskite-apie-korupcija/.

Pranešimus, susijusius su korupcija, galite pateikti Radviliškio pagalbos šeimai centro direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui Eglei Grigaliūnienei, kuri yra atsakinga už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę.
Pranešimai gali būti pateikiami:

• telefonu – 8 422 60209

• elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu –egle.grigaliuniene@rpsc.lt

• atsiuntus paštu ar per pasiuntinį adresu –Vasario 16-osios g. 13, Radviliškis.

Susijusi informacija

Radviliškio pagalbos šeimai centro antikorupcinio elgesio kodeksas

Radviliškio pagalbos šeimai centro  Korupcijos prevencijos programa 2021–2023 metams

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2021 m. I pusmetyje ataskaita

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2021 m. II pusmetyje ataskaita

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2022 m. I pusmetyje ataskaita

Informacija, dėl korupcinio pobūdžio veiklos

Veiksmų įstaigoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksplotavimo tvarkos aprašas

Radviliškio pagalbos šeimai centro korupcijos prevencijos programa 

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

Darbuotojų etikos kodeksas

 

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Skip to content