Menu Close

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas: Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą. 

Šios paslaugos gavėjai: Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai,vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai, asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai, kiti asmenys ir jų šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas: Pagal poreikį. 

Paslaugos sudėtis: organizavimas, psichologinis konsultavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), pagalba sunkumus patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų, (ugdant tėvų gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padedant šeimai sukurti palankią aplinką vaikų raidai, kitos paslaugos.

Paslaugas teikiantys specialistai: Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologai, kiti specialistai.

Kontaktai:
Radviliškio pagalbos šemai centro krizių centro padalinys
Adresas: Vasario 16-osios g. 13, Radviliškis
Tel. 842251882
El. p. kriziucentras1@rpsc.lt; kriziucentras2@rpsc.lt
Skip to content