Menu Close

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Intensyvi krizių įveikimo pagalba – Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta. 
Šios paslaugos gavėjai: Vaikai, kuriems pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą, socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, socialinę riziką patiriančios šeimos, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys, kiti asmenys (pvz., smurtą patyrę asmenys, smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantys asmenys, jų vaikai ir kt.)
Teikimo trukmė/dažnumas: Pagal poreikį. 
Paslaugos sudėtis: Bendravimas, psichologinė pagalba, psichosocialinė pagalba, laikinas apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui.
Paslaugas teikiantys specialistai: Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologai, kiti specialistai.
Kontaktai:
Radviliškio pagalbos šemai centro krizių centro padalinys
Adresas: Vasario 16-osios g. 13, Radviliškis
Tel. 842251882
El. p. kriziucentras1@rpsc.lt; kriziucentras2@rpsc.lt
Skip to content