Menu Close

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys – teikiantis kompleksinę pagalbą asmenims bei šeimoms su vaikais, atsidūrusiems krizinėje situacijoje ar vaiko laikinąją priežiūrą (kai jam nustatytas apsaugos  poreikis), laikino apgyvendinimo paslaugas krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę.
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos tikslas – reikiamos pagalbos organizavimas ir teikimas krizinėje situacijoje atsidūrusiai šeimai, asmeniui.
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos uždaviniai: 
1. Aktyvinti Krizių centre teikiamas socialines paslaugas.
2. Pagerinti ir praplėsti teikiamas socialines paslaugas šeimai.
3. Vykdyti švietėjišką veiklą ugdant asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai spręsti šeimoje kylančias problemas.
4. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, įgalinti klientą funkcionuoti savarankiškai.

Paslaugos teikėjai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalo darbuotojai.

Intensyvi krizių įveikimo pagalbos paslauga teikiama Radviliškio pagalbos šeimai centre.

Skip to content