Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 m. Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita (1ketv.) 

2023 m. Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita (1 ketv.) (2ketv.) (3 ketv.) (4 ketv.

2022 m. Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita (1ketv.) (2ketv.) (3ketv.) (metinė), aišk.raštai (1ketv.) (metinė)

2021 m. Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita (1ketv.) (2 ketv.) (3 ketv,) (metinė), aišk. raštai (1 ketv.) (2 ketv.) (3 ketv.) (metinė)

2020 m. Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita (1 ketv. ) (2 ketv.) (metinė ), aišk. raštai (1 ketv.) (2 ketv.) (metinė)

2019 m. Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita (1 ketv) (metinė), aišk.raštai (metinis)

2018 m. Finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultataų ataskaita (metinė), aišk.raštai (metinis)

Skip to content