Menu Close

Veiklos sritis

Globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos be tėvų likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

  • Laikiną apgyvendinimą tėvams, motinoms ir vaikams laikino apgyvendinimo centre kriziniais atvėjais
  • Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikų dienos centre, gavus atskirą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą.
  • Teikia atvėjo vadybos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka, gavus atskirą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą.
Skip to content