Menu Close

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Trumpalaikė socialinė globa: Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais.

Šios paslaugos gavėjai: Vaikai, laikinai likę be tėvų globos.

Teikimo trukmė/dažnumas: Iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau kaip 18 mėn.

Paslaugos sudėtis: Konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas.

Ilgalaikė socialinė globa: Visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Šios paslaugos gavėjai: Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa.

Teikimo trukmė/dažnumas: Iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

Paslaugos sudėtis:  Konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, maitinimas, ugdymo organizavimas sveikatos priežiūros paslaugos (dalinės), kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugas teikiantys specialistai: Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalo darbuotojai, sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo ir kiti specialistai.

Aprašai:

Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašas 

Vaikų išmokų globojamiems (rūpinamiems) vaikams panaudojimo tvarka

Globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Globojamo (rūpinbamo) vaiko individualaus socialinės globos plano (ISGP) sudarymo ir peržiūros tvarkos aprašas 

Globotinio (rūpintinio) situacijos, poreikio vertinimo sudarymo ir priežiūros tvarkos aprašas 

Licencija

Skip to content