Menu Close

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Bendruomeniniai vaikų globos namai  – apgyvendintiems tėvų globos netekusiems vaikams teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis, finansavimo, medicininės paslaugos, maitinimo paslaugos, aprūpinimąs drabužiais ir avalyne, higienos priemonės ir kiti su vaiku susiję socialiniai poreikiai.

Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – užtikrinti vaikui sėkmingą adaptaciją, ugdymo, socialines paslaugas, sveikatos paslaugas, palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų  saugiai augti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 

Bendruomeninių vaikų globos namų uždaviniai:

1. Užtikrinti vaikui reikiamos pagalbos ir paslaugų pagal individualius poreikius suteikimą.

2. Stiprinti globojamų vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.

3. Teikti pagalbą elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei vaikams su specialiaisiais poreikiais.

4. Užtikrinti vaiko pasirengimą savarankiškai gyventi šeimoje ir visuomenėje.

Paslaugų teikėjai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalo darbuotojai.

Paslauga teikiama: Bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Skip to content