Menu Close

Apie mus

Kiekvienos brandžios visuomenės pagrindą sudaro produktyvus, turintis išplėtotus socialinės ir asmeninės kompetencijos gebėjimus jaunimas. Viena iš mūsų pareigų ir atsakomybių yra tinkamai parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir pozityviam dalyvavimui visuomenės gyvenime.


Mūsų vizija
 – sukurti vaiko auklėjimui ir priežiūrai aplinką, artimą šeimai, kurioje vaikai galėtų augti, vystytis ir tobulėti.

Mūsų misija – auginti ir ugdyti vaikus, ruošiant pilnaverčiam savarankiškam gyvenimui, gebančius integruotis visuomenėje.

Mūsų tikslas – užtikrinti socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos veiklos efektyvumą ir palankias sąlygas kokybiškoms paslaugoms teikti.


Vaikų globos namų vietų skaičius – 43. Ikimokyklinio amžiaus, vaikai lanko miesto lopšelius/darželius. Moksleiviai mokosi Radviliškio Gražinos pagrindinėje, Jaunimo, Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje, Šiaulių Sutrikusios klausos, sanatorinėje.   Vaikai gyvena penkiose šeimynose. Pagal galimybes broliukus ir sesutes stengiamės apgyvendinti vienoje šeimynoje.


Bendras įstaigos darbuotojų etatų skaičius – 46. Paslaugas teikiantis visų pareigybių ir specialybių personalas turi nustatytą profesinį išsilavinimą. Personalas nuolat kelia savo kvalifikaciją ir įgyja darbe reikalingų žinių.


Trumpai apie istoriją
: 1992 m. vasaris, pradžių pradžia…darželyje įkurta globos grupė, pamažu globos grupėje apgyvendinami 9 vaikai, jų vis daugėja, rugsėjo mėnesį darželyje atidaryta dar 1 globos grupė – jau 16 vaikų, o nuo 1993 m. rugsėjo mėn. darželis reorganizuotas į vaikų globos namus, pavadinimas liko „Nykštukas“ – jau 4 globos grupės ir 37 vaikai. Direktorė Sigita Jankūnienė įstaigai vadovavo iki 2011 m. Nuo 2012 m. įstaigai vadovauja Saulius Čepaitis.

 

Skip to content