Menu Close

Apie mus

Kiekvienos brandžios visuomenės pagrindą sudaro produktyvus, turintys išplėtotus socialinės ir asmeninės kompetencijos gebėjimus asmenys. Viena iš mūsų pareigų ir atsakomybių yra tinkamai parengti asmenis, bei šeimas su vaikais  savarankiškam gyvenimui ir pozityviam dalyvavimui visuomenės gyvenime.


Mūsų vizija
– atvira pokyčiams, bendradarbiaujanti, nuolat tobulėjanti, kokybiškas socialines paslaugas teikianti įstaiga, visapusiškai tenkinanti silpniausių visuomenes narių poreikius, veiklą grindžianti holistiniu požiūriu bei aukščiausios darbo kokybes principais.

Mūsų misija – kurti globojamam (rūpinamam) vaikui artimą šeimai namų aplinką, grąžinti asmenims gebėjimą pasirūpinti savimi, didinti socialiai pažeidžiamų asmenų (šeimų) galimybes savarankiškai integruotis į visuomenę, mažinti jų socialinę atskirtį.

Mūsų tikslas – Teikti kokybiškas socialines paslaugas Radviliškio rajono gyventojams.

Centras teikia: 

  1. Intensyviąją krizių įveikimo pagalbą.
  2. Ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą. 
  3. Socialinių įgūdžių palaikymo ir (ar) atkūrimo pagalbą.
  4. Laikinas apnakvindinimas.


Bendras įstaigos darbuotojų etatų skaičius – 43,25. Paslaugas teikiantis visų pareigybių ir specialybių personalas turi nustatytą profesinį išsilavinimą. Personalas nuolat kelia savo kvalifikaciją ir įgyja darbe reikalingų žinių.


Trumpai apie istoriją
: 1992 m. vasaris, pradžių pradžia, darželyje įkurta globos grupė, pamažu globos grupėje apgyvendinami 9 vaikai, jų vis daugėja, rugsėjo mėnesį darželyje atidaryta dar 1 globos grupė – jau 16 vaikų, nuo 1993 m. rugsėjo mėn. darželis reorganizuotas į vaikų globos namus ir pavadintas Radviliškio vaikų globos namai „Nykštukas“. Vykdant institucinės globos pertvarką, Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-84 Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ pavadinimą į Radviliškio pagalbos šeimai centras, patvirtinti Radviliškio pagalbos šeimai centro nuostatus. Šis sprendimas įsigalioja 2019 lapkričio 1 dieną. Centre įkurtas institucinės vaikų globos padalinys ir laikinojo apgyvendinimo padalinys. Direktorė Sigita Jankūnienė įstaigai vadovavo iki 2011 m. Nuo 2012 m. įstaigai vadovavo Saulius Čepaitis. Šiuo metu įstaigos vadovo pareigas eina direktorė Vilma Tikuišienė. 

 

Skip to content