Menu Close

Laikinas apnakvindinimas

Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama visus kalendorinius metus nuo 19.00 iki 9.00 val. 

Laikinas apnakvindinimas: Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys, yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

Šios paslaugos gavėjai: Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys, iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn., socialinę riziką patiriančios šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas: Teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras. Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiam asmeniui – pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 15 parų. 

Paslaugos sudėtis: Nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušo) organizavimas, minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą.

Paslaugas teikiantys specialistai: Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalo darbuotojai, esant poreikiui, sveikatos priežiūros specialistai, kiti specialistai.

 

Tvarkos aprašai: 

Asmenų, kuriems skirta laikino apnakvindinimo paslauga, Radviliškio pagalbos šeimai centro laikino apnakvindinimo padalinyje vidaus tvarkos taisyklės 

Radviliškio pagalbos šeimai centro laikino apnakvindinimo padalinio paslaugos teikimo tvarka 

Akreditacija

Sprendimas dėl laikino apnakvindinimo teikimo 

Kontaktai:

Radviliškio pagalbos šeimai centro laikino apnakvindinimo padalinys

Adresas: Maironio g. 18A, Radviliškis

Tel. 842221223

El.p. nakvyne@rpsc.lt

 

 

Skip to content