Menu Close

Spalio 12-13 dienos, vyko mokymai tema „Darbo su nemotyvuotais klientais ypatumai ir taikytini metodai“

Spalio 12-13 d. centro darbuotojos dalyvavo 16 akad. val. (teorija-4 akad. val., praktika -12 akad. val.) socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose tema „Darbo su nemotyvuotais klientais ypatumai ir taikytini metodai“ . Teorinių užsiėmimų metu buvo aptarta motyvacija, jos prigimtis, rūšys, formavimosi procesai psichologinių teorijų požiūriu . Praktikos metu analizuoti numatyti ir nenumatyti darbo su nemotyvuotais klientais etikos principai, metodų taikymo nauda ir galimybės. Mokymus vedė lektorė iš VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro.

Skip to content